Ընկերության առաքելությունն է ստեղծել ֆինանսական հաստատություն, որը կնպաստի իր հաճախորդների ֆինանսական կայունության ամրապնդմանը։ Ընկերությունը վստահ է, որ իր առաքելության իրագործման ամենաարդյունավետ ուղղին հաճախորդներին հավատարմագրային կառավարման 

բարձրորակ ծառայությունների մատուցումն է։

Ընկերության նպատակն է նպաստել իր հաճախորդների բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը։

Ընկերության առաքելության և նպատակի իրագործման տեսանկյունից, Ընկերության համար կարևորագույն նշանակություն ունեն`

  • Ընկերության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը,
  • Կառավարման համակարգերի անընդհատ բարելավումն ու արդիականացումը,
  • Գործառնությունների հստակ կանոնակարգումն ու ռիսկերի կառավարումը,
  • Գործընկերների հետ փոխշահավետ և փոխլրացնող համագործակցությունն է` իր հաճախորդների համար առավելագույն արդյունքի ստացման գործում։