«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ- ի աշխատակիցներն են.

  

Ամալյա Հակոբյան

վկայական ՆԸ 0446,

տրված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից,

ուժի մեջ է մինչև 19.11.2017թ.

Գործադիր տնօրեն

 


 

Մագի Նարգիզյան

վկայական ՆԸ 0471,

տրված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից,

Ներքին աուդիտի ղեկավար

 


 

Կարեն Սարգսյան

վկայական ՆԸ 0463,

տրված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից,

ուժի մեջ է մինչև 28.09.2019թ.

Գործադիր տնօրենի տեղակալ,

Արժեթղթերի փաթեթի գլխավոր կառավարիչ

 


 

Մարիանա Չիչոյան

Հավաստագիր N 900,

տրված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից,

ուժի մեջ է մինչև 30.09.2019 թ.

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարիչ

 


 

 

 

  

Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը