«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ կանոնադրական կապիտալը կազմումէ 80 մլն. ՀՀդրամ՝ 80,000 բաժնեմաս՝ 1000 դրամ անվանական արժեքով, որի 100%-ը պատկանում է ՀՀ քաղաքացի Ներսես Սարինյանին։

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ-ն արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ ԿԲ 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը` համաձայն նույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

 

Ընկերության ղեկավարները

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ-ի ղեկավարներն են հանդիսանում՝ գործադիր տնօրենը, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը։

· Գործադիր տնօրեն՝ Ամալյա Հակոբյան,

· Ներքին աուդիտի ղեկավար՝ Լիլիթ Շահնազարյան