Լրիվ անվանումը

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Կրճատ անվանումը

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ

Հիմնադրման ամսաթիվը

14.11.2013թ.

ՀՀ Կենտրոնական Բանկում գրանցման ամսաթիվը

24.01.2014թ.

Պետական գրանցում

Գրանցման վկայական

(գրանցման վկայական թիվ 12)

Լիցենզիա

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա

(ՆԸ թիվ 0012)

Լիցենզիայի հիման վրա իրականացվող հիմնական ներդրումային ծառայություն

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

Ընկերության կանոնադրությունը

 Կանոնադրություն

Մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ

Ընկերությունը մասնաճյուղեր և ներկայացչություններ չունի

Գործարար վարվելակերպի և էթիկայի կանոնները

Ներկայումս մշակվում են գործարար վարվելակերպի և էթիկայի կանոններ

Հասցե

ՀՀ 0010 ք. Երևան, Հանրապետության 44/2

Հեռախոս

+374 10  54-63-05

+374 10 54-63-07

Ինտերնետային կայք

www.primecapital.am

Էլ. հասցե

 

Աշխատանքային օրերը

բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից

 

Աշխատանքային ժամերը

9։30 - 17։30

Ընդմիջում

13։00 - 14։00

Հաճախորդների ընդունելություն

10։00-17։00

Վերահսկող կազմակերպություն

ՀՀ Կենտրոնական Բանկ,

հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6,

հեռախոս՝ +374 10 58-38-41,

ինտերնետային կայք՝ www.cba.am ,

էլեկտրոնային հասցե՝