Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 15.01.2018

Ֆինանսական դրության մասին: 15.01.2018

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 15.01.2018

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 15.01.2018

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 15.01.2018

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 15.01.2018

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.09.2017

Ֆինանսական դրության մասին: 30.09.2017

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.09.2017

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.09.2017

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.09.2017

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.09.2017

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.06.2017

Ֆինանսական դրության մասին: 30.06.2017

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.06.2017

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.06.2017

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.06.2017

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.06.2017

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.03.2017

Ֆինանսական դրության մասին: 31.03.2017

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.03.2017

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.03.2017

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.03.2017

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.03.2017

  

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.12.2016

Ֆինանսական դրության մասին: 31.12.2016

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.12.2016

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.12.2016

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.12.2016

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.12.2016

  

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.09.2016

Ֆինանսական դրության մասին: 30.09.2016

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.09.2016

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.09.2016

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.09.2016

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.09.2016

  

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.06.2016

Ֆինանսական դրության մասին: 30.06.2016

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.06.2016

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.06.2016

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.06.2016

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.06.2016

  

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.03.2016

Ֆինանսական դրության մասին: 31.03.2016

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.03.2016

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.03.2016

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.03.2016

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.03.2016

  

 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.12.2015

Ֆինանսական դրության մասին: 31.12.2015

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.12.2015

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.12.2015

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.12.2015

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.12.2015

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.09.2015

Ֆինանսական դրության մասին: 30.09.2015

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.09.2015

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.09.2015

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.09.2015

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.09.2015

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.06.2015

Ֆինանսական դրության մասին: 30.06.2015

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.06.2015

 Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.06.2015

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.06.2015

 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.06.2015

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.03.2015

Ֆինանսական դրության մասին: 31.03.2015

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.03.2015

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.03.2015

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.03.2015

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.03.2015

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.12.2014

Ֆինանսական դրության մասին: 31.12.2014

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.12.2014

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.12.2014

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.12.2014

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.12.2014

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.09.2014

Ֆինանսական դրության մասին: 30.09.2014

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.09.2014

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.09.2014

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.09.2014

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.09.2014

  

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 30.06.2014

Ֆինանսական դրության մասին: 30.06.2014

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 30.06.2014

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 30.06.2014

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 30.06.2014

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 30.06.2014

 

 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ: 31.03.2014

Ֆինանսական դրության մասին: 31.03.2014

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին: 31.03.2014

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին: 31.03.2014

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ: 31.03.2014

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն: 31.03.2014